Cowboy Bebop
The Story
Cowboy Bebop
Bebop Characters
Cowboy Bebop
Beboppin Music
Cowboy Bebop
Jam Sessions
Cowboy Bebop
Miscellaneous Bebop
Cowboy Bebop
Bebop Home
The Music


3.14
Composed and Arranged by Yoko Kanno 
Words by Yoko Kanno
Vocals by TADA Aoi (Ed) (1:37)
 

Maru wa medama
  Maru wa kirei
  Kurui butou no
  Amai aji
 
  Sangaku wa jikan
  Sangaku wa hayai
  Sakana no shippo no
  Furuekata
 
  Shikaku wa sora
  Shikaku wa hiroi
  Hana wo Kandara
  Ii nioi
 
  3.14159 2653589 7932384
  626433 8327950 2884197 1693993
  751582